Alle collecties
6. Omgaan met persoonsgegevens
Hoe DatHuis omgaat met de AVG en GDPR
Hoe DatHuis omgaat met de AVG en GDPR

De rol van DatHuis als verwerker uitgelegd

Joel Konijn avatar
Geschreven door Joel Konijn
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In opdracht van onze klanten verwerkt DatHuis persoonsgegevens. In dit artikel lees je hoe DatHuis omgaat met persoonsgegevens en jou helpt om te handelen in lijn met de AVG.

Wat is de AVG en GDPR?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening die regels definieert voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstanties in de Europese Unie. AVG en GDPR betekenen dus hetzelfde. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met het toezicht op de naleving van de regels.

Om persoonsgegevens te verzamelen dien je een grondslag te hebben. Dit kan toestemming van de gebruiker zijn of ook onderdeel zijn van het uitvoeren van een overeenkomst (zoals een OTD).

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegeven zijn vaak veel partijen betrokken. Om de verantwoordelijkheden tussen deze partijen helder te krijgen, wordt er binnen de AVG onderscheid gemaakt tussen drie rollen:

  • De betrokkene: de persoon van wie gegevens worden vastgelegd. In dit geval is dat een lead of relatie die zich in je contactenlijst bevindt.

  • De verwerkingsverantwoordelijke: het bedrijf dat het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en de persoonsgegevens beheert en vastlegt. Dit ben jij, de gebruiker van DatHuis.

  • De verwerker: het bedrijf dat de gegevens verwerkt namens de verantwoordelijke. Dit is DatHuis die de persoonsgegevens voor jou verwerkt.

Principes van de AVG

De AVG is gebaseerd op zeven basisprincipes. Deze principes geven de betrokkene (degene waar de gegevens over gaan) veel rechten, waaronder de verplichting op een transparante manier deze gegevens te gebruiken. Dat betekent dat de betrokkene toestemming hiervoor heeft gegeven. Als bedrijf kan je deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken. Ook moet het verzamelen van gegevens beperkt zijn tot dit doel, correct zijn en niet langer in je bezit blijven dan nodig. Als laatste dienen deze gegevens beveiligd worden opgeslagen zodat deze beschermd zijn tegen onbevoegden, verlies of vernietiging. Lees hier over ons beveiligingsbeleid.

Betrokkenen hebben rechten en kunnen daardoor controle uitoefenen. De volgende rechten zijn van toepassing:

  • Het recht om persoonsgegevens in te zien of te wijzigen

Bedrijven moeten betrokkene een kopie kunnen overhandigen van de opgeslagen persoonsgegevens. Op verzoek moet je deze wijzigen zodat de gegevens correct zijn. In DatHuis kan dit heel simpel door in het menu naar Contacten te gaan en de betrokkene te selecteren.

  • Het recht om vergeten te worden

Betrokkenen hebben het recht vergeten te worden. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn, dan dienen deze verwijderd te worden. Ook kan het zijn dat de betrokkene hierom vraagt. Dan dien je de persoonsgegevens te verwijderen. In DatHuis zit alle informatie van een contact in de 'tijdslijn'. Door het contact te verwijderen wordt alle informatie verwijderd uit DatHuis.

  • Het recht om gegevens over te dragen

Dit is ook bekend als het recht op dataportabiliteit en komt erop neer dat de betrokkene kan vragen de persoonsgegevens over te dragen aan een andere dienstverlener. DatHuis kan een export van persoonsgegevens maken. Neem daarvoor direct contact op via onze contactpagina.

  • Het recht op informatie

Betrokkenen hebben het recht om te weten hoe jij als Verantwoordelijke met hun persoonsgegevens omgaat. Zo kunnen betrokkenen zelf kunnen beslissen of zij dit willen. De beste manier om dit duidelijk te maken is in je privacyverklaring. Heb je nog geen privacyverklaring? Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je die opstelt.


De verwerkersovereenkomst

Als klant van DatHuis heb een overeenkomst ondertekend. Onderdeel van deze overeenkomst is onze verwerkersovereenkomst. Hierin staat beschreven welke gegevens wij verwerken en hoe we dit veilig doen.

Vragen over de AVG?

Wil je na dit bericht meer weten over de manier waarop DatHuis omgaat met de AVG? Stel je vraag gerust via het contactformulier op onze contactpagina.

Was dit een antwoord op uw vraag?