Condities

Een flow filteren op basis van conditietypes

Joel Konijn avatar
Geschreven door Joel Konijn
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat is een conditie?

Een flow start altijd met een trigger. Je kan het bij een trigger laten, maar het is ook mogelijk om door middel van conditietypes je trigger te filteren. Een conditietype is als het ware een filter die bepaalt welk contact in de flow terecht komt. Er zijn veel verschillende conditietypen.

Welke soorten conditietypen zijn er?

- Waarderapport heeft eigenschap

Het conditietype ‘waarderapport heeft eigenschap’ kan alleen ingevuld worden als er als trigger een nieuw waarderapport is. De eigenschap kan gekozen worden door een veld te selecteren. Vervolgens kunnen ook de operatie, stap en waarde geselecteerd worden.

Voorbeeld 1:

Als 'naam contact' kies je voor Jan. Bij de operatie kan je kiezen voor 'gelijk aan'. Dit betekent dat de waarde hetzelfde moet zijn als 'naam contact'. Bij 'waarde' vul je ook Jan in. Bij nieuwe waarderapporten wordt er nu gefilterd op contacten met de naam Jan.

Voorbeeld 2:

Als je kiest voor 'verhuisintentie', dan kan je filteren op de opgegeven verhuisintenties in het waarderapport. Vul je bij operatie 'is gelijk aan' in en bij de waarde '3 maanden', dan zal het waarderapport gefilterd worden op de eigenschappen 'verhuisintentie is gelijk aan 3 maanden'.

- Contact heeft eigenschap

Bij het conditietype ‘contact heeft eigenschap’ vul je de eigenschap van het contact in. Dit kan de naam, het telefoonnummer of het e-mailadres zijn. Ook kun je hier vervolgens de operatie, stap en waarde selecteren. Let op dat dit conditietype verschilt met de trigger ‘contact krijgt eigenschap’.

Voorbeeld:

Kies je voor telefoonnummer, dan zal er gefilterd worden op een bepaald telefoonnummer. Je kan bij de waarde het gehele nummer invullen en kiezen voor de operatie 'is (niet) gelijk aan'. Echt kan je ook kiezen voor 'eindigt niet op' en dan bij de waarde 12345678 invullen. Dan zullen alle contacten met een telefoonnummer niet eindigend op 12345678 in deze flow terecht komen.

- Tag is aan/afwezig

Als je een flow wilt beginnen wanneer er een bepaalde tag aanwezig of juist afwezig is, dan kan je het conditietype ‘tag is aan/afwezig’ gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld er voor zorgen dat flows niet meerdere keren draaien. Klik hier om er meer over te lezen.

Was dit een antwoord op uw vraag?