Contacten importeren in DatHuis

Voeg een contactenlijst toe vanuit een csv bestand of handmatig met behulp van de wizard.

Joel Konijn avatar
Geschreven door Joel Konijn
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een marketingcampagne start met een goede contactenlijst. Door contacten te importeren kan je snel contacten beschikbaar maken in DatHuis en gebruiken in 

flows. 

Ga naar je contacten en voeg een contact toe door op de groene button te klikken. Met het dialoogvenster kan je een contact toevoegen door zijn of haar naam en contactgegevens in te vullen. Ook kan je het contact direct toewijzen aan een vestiging en een gebruiker.

De tweede manier om contacten te importeren gaat door het uploaden van een csv-bestand. Dit maakt het mogelijk om meerdere contacten in één keer toe te voegen. Begin door je contacten toe te voegen in ons template

De velden Naam en Email zijn verplicht. Alle andere velden zijn optioneel. Nadat alle contacten zijn toegevoegd, bewaar je het bestand als in 'CSV' formaat. 

Dit bestand kan je vervolgens uploaden in DatHuis. Ga naar 'Contacten', klik op 'Voeg contact toe', 'Importeer contacten', en daarna op 'Upload csv bestand'. Een dialoogvenster zal zich openen waarin je het bestand kunt selecteren.

Let op: 

  • De eerste regel bevat de namen van de kolommen. Verwijder deze regel niet. 

  • Contacten die al bestaan zullen niet worden overschreven. Dit wordt gecontroleerd met behulp van het e-mailadres.

  • Als je hetzelfde contact twee keer wil importeren dan wordt de laatste in de contactenlijst geïmporteerd. 

  • 'Uitgeschreven' kan 'Ja' of 'Nee'. Als je geen toestemming hebt voor het versturen van marketing e-mail zet je deze op 'Nee'. Een uitgeschreven contact kan geen marketing e-mail ontvangen. 

Was dit een antwoord op uw vraag?