Acties

Wat zijn acties en hoe kan je er gebruik van maken in een flow?

Joel Konijn avatar
Geschreven door Joel Konijn
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met een actie laat je een flow een specifieke functie uitvoeren. Door het toevoegen van een actie voeg je een extra stap toe aan de flow. Een actie kan een taak toevoegen of een e-mail versturen. Er zijn ook bijzondere acties. Lees verder om hier meer over te weten te komen.

Acties kunnen gerichter worden gemaakt door er een conditie aan toe te voegen. Een conditie functioneert als een filter op een stap.

Een overzicht van de belangrijkste acties

E-mail versturen

Een e-mail versturen doe je met deze actie. Er zijn twee soorten e-mail; marketing en transactioneel. Het belangrijkste verschil is dat een contact zich voor een transactionele e-mail niet kan uitschrijven, voor een marketing e-mail wel. Daarnaast is het verplicht een uitschrijflink toe te voegen voor een marketing e-mail. Hoe je dit doet lees je hier.

Taak aanmaken

Als je wil dat er een taak gecreëerd wordt kan je kiezen voor deze actie. Je kan de taak een titel en omschrijving geven. In de omschrijving kan je eventueel variabelen invoegen. Een variabele is een verwijzing naar de gegevens van het contact. Zo kan je in de taak duidelijk instructies meegeven.

Een taak wijs je altijd toe aan een verantwoordelijke. Als het contact in de flow een eigenaar heeft, dan kan de taak automatisch aan de eigenaar worden toegewezen.

De taak kan worden toegewezen aan een vestiging en daarin alle gebruikers. Op deze manier krijgt iedereen in de betreffende vestiging deze taak te zien. Maar toewijzen kan ook direct aan een specifieke gebruiker binnen een vestiging.

Wacht op conditie

De actie ‘wacht op conditie’ zal net zo lang wachten totdat aan de gestelde condities wordt voldaan. Wordt aan de condities voldaan, dan zal de flow doorgaan naar de volgende stap. Wachten kan een bepaalde tijd zijn, bijvoorbeeld 'wacht 3 dagen', maar je kan ook wachten totdat een e-mail -die eerder in de flow is verstuurd- is geopend. In principe wordt er een ongelimiteerde tijd gewacht. Waarop kan worden gewacht?

Je hebt onder andere de keuze uit; een nieuw waarderapport, een link in e-mail is geklikt, een e-mail is geopend, een bepaalde tijd is verstreken en een tag is verwijderd of toegevoegd. Het staat je vrij een of meerdere van deze condities tegelijk te gebruiken.

Let op dat bij het gebruiken van meerdere condities je bewust kiest voor de optie EN of OF. Hiermee geef je aan of aan alle condities tegelijk moet worden voldaan, of dat aan één van de condities moet worden voldaan.

Controleer op conditie

Op het eerste gezicht lijkt deze actie op 'wacht op conditie'. Beide kijken naar de aan- of afwezigheid van een conditie om te bepalen of de flow naar de volgende stap kan gaan. Echter, 'controleer op conditie' zal niet wachten maar kijken of er op dit moment aan de condities wordt voldaan.

Wordt aan de condities voldaan? Dan zal de flow verdergaan onder 'WAAR'. Als er niet aan de condities wordt voldaan, dan gaat de flow verder onder 'NIET WAAR'. Met ‘controleer op conditie’ wordt de flow dus gesplitst in twee wegen.

Zie hieronder een voorbeeld waar er gecontroleerd wordt of het aangevraagde waarderapport uit Amsterdam komt, een telefoonnummer heeft dat begint met 06 én waarvan de verhuisintentie 'Zo snel mogelijk' is:

Contact toewijzen

Als je een eigenaar aan een contact wil toewijzen kan dit bij met de actie ‘contact toewijzen’. Je kan de vestiging en gebruiker selecteren. Dit is een handige actie als je meerdere vestigingen hebt en op deze manier leads wil verdelen.

Het toewijzen van een contact aan een eigenaar is bijvoorbeeld nodig om automatisch e-mail te versturen vanuit de eigenaar. Lees hier verder over hoe dit werkt.

Tag toevoegen

Als je een tag wil toevoegen kies je voor het actie ‘Tag toevoegen'. Vervolgens vul je de tag in die je wil toevoegen.

Tip: Start een nieuwe flow op basis van een tag die wordt toegevoegd. Immers, een flow kan een tag als trigger hebben.

Tag verwijderen

Als je een tag wil verwijderen kies je voor de actie ‘verwijder tag’. Vervolgens vul je de tag in die je wil verwijderen.

Tip: Start een nieuwe flow op basis van een tag die wordt verwijderd. Immers, een flow kan een tag als trigger hebben.


Was dit een antwoord op uw vraag?